Οριζόντιες Τεμαχιστικές


PUTSCH MENICONI, MACMAZZA, HIGHTECH
Τεμαχιστικές μηχανές σύγχρονης τεχνολογίας με ύψος κοπής έως 125χιλ.
Υψηλές ταχύτητες προωθητήρα και βαγονιού κοπής, Βελτιστοποιητής κοπής, Εκτύπωση ετικετών + QR Code